Wyrażenie zgody na lokalizację, przebudowę zjazdu z drogi powiatowej

8

Wniosek

Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu

ul. Kolejowa 78

26-500 Szydłowiec

Formularze i załączniki:

Wniosek na lokalizację, przebudowę zjazdu z drogi powiatowej [pdf, 210.11 KB]

Wniosek na lokalizację, przebudowę zjazdu z drogi powiatowej [docx, 21.79 KB]

Kategorie:

Budowa, przebudowa, remont zjazdu z drogi powiatowej

Jednostka prowadząca:

Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu

Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu

Realizacja: IDcom.pl