Standardy zimowego utrzymania dróg
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu

Standard

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia występowania zjawisk

V

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Zwalczanie śliskości – jezdnia posypana na terenie zabudowanym oraz na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

- luźny – 16 godz.,

- zajeżdżony – występuje,

- nabój śnieżny – występuje,

- zaspy – do 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:

gołoledź  - 8 godz.

śliskość pośniegowa – 10 godz.

VI

Jezdnia zaśnieżona.

Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.

Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZDP.

- luźny – występuje,

- zajeżdżony  - występuje,

- nabój śnieżny – występuje,

- zaspy – występują do 48 godz.

W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu – 2 godz.


Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu

Realizacja: IDcom-jst.pl