Aktualnie Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu administruje siecią dróg powiatowych na terenie 5 gmin, łączna długość odcinków dróg wynosi 207,260 kilometrów (33 dróg).

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH

Lp.

Nazwa drogi

Numer

Lokalizacja

Długość

Km

od km

do km

1.

 Jabłonica – Smagów – Pawłów

3338W

10+787

14+592

3.805

2.

 Kochanów – Smagów – Krzcięcin

3339W

5+592

11+050

5.458

3.

 Dł. Brzezina – Bryzgów – Stefanków

3340W

6+866

9+832

2.966

4.

 Jabłonica – Pogroszyn – Chustki

3341W

3+269

13+360

10.091

5.

 N. Jabłonica – Zawonia – Ostałów

3342W

0+550

4+247

3.697

6.

 Korzyce – Broniów – Zaława – Chlewiska

4001W

0+000

8+933

8.933

7.

 Szydłowiec – Aleksandrów – Antoniów

 – gr. woj. /Niekłań/

4003W

0+000

13+842

13.842

8.

 Chlewiska – Aleksandrów

4004W

0+000

3+538

3.538

9.

 Huta – Borki – Rędocin

4005W

0+000

3+961

3.961

10.

 Stefanków – Skłoby – gr. woj. /Niekłań/ 

4006W

0+000

7+458

7.458

11.

 Hucisko – Budki II

4007W

0+000

4+189

4.189

12.

 Kol. Chronów – Wawrzyszów

4008W

0+000

3+790

3.790

13.

 Świerczek – Szydłówek

4009W

0+000

2+649

2.649

14.

 Wierzbica – Zbijów – gr. woj. /Grzybowa Góra/

3556W

3+705

10+880

7.175

15.

 Orońsko – Dąbrówka Zabł. – Ruda M.

4010W

0+000

1+363

1.363

16.

 Orońsko – Ruda Wlk.

4011W

0+000

3+100

3.100

17.

 Dobrut – Śniadków – Lipienice

4012W

0+000

7+020

7.020

18.

 Wałsnów – Jastrząb

4013W

0+000

4+205

4.205

19.

 Jastrząb – Gąsawy Rządowe

4014W

0+000

4+512

4.512

20.

 Szydłowiec – Mirów n. –  gr. woj. /Osiny/

4015W

0+000

16+485

16.485

21.

 Szydłowiec - Sadek – Zbijów

 – gr. woj. /Trębowiec/

4016W

0+000

8+475

4+280

15+020

10.825

22.

 Barak – Sadek – St. PKP Szydłowiec

4017W

0+000

4+605

4.605

23.

 Szydłowiec – Majdów – gr. woj. /Bliżyn/

4018W

0+000

9+935

9.935

24.

 Ciechostowice – Łazy

4019W

0+000

2+011

2.011

25.

 Mniszek – Omięcin – Szydłowiec

3561W

2+100

16+455

14.355

26.

 Zaborowie – Omięcin – gr. powiatu

4020W

0+000

4+615

4.615

27.

 Łaziska – Zaborowie – Zastronie

4021W

0+000

4+538

4.538

28.

 Łaziska – Zdziechów – Szydłowiec

4022W

0+000

11+860

11.860

29.

 Ciepła – Bąków – Wałsnów

4023W

0+000

4+838

4.838

30.

 Mniszek – Łaziska – Orońsko

3562W

2+200

11+548

9.348

31.

 Łaziska – Kol. Chronów – Guzów

4024W

0+000

4+420

4.420

32.

 Wolanów – Chronówek – Kol. Chronów

3563W

2+400

5+550

3.150

33.

 Wolanów – Orońsko

4025W

0+000

4+444

4.444

RAZEM

207.260


Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu

Realizacja: IDcom.pl