Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu został utworzony na podstawie Uchwały Nr 16/IV/98 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 1998 r. i rozpoczął działalność 1 stycznia 1999 r.

Zgodnie ze Statutem prowadzi działalność w granicach administracyjnych powiatu polegającą przede wszystkim na zarządzaniu, planowaniu, budowie, modernizacji, utrzymaniu i ochronie dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych, które stanowią własność Powiatu Szydłowieckiego. Przedmiotem działania jest również zarządzanie ruchem na drogach oraz zimowe utrzymanie dróg.
Zarząd ma siedzibę w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 78.


Adres korespondencyjny
Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu
ul. Kolejowa 78
26-500 Szydłowiec
Regon 671944520
NIP 7991765999

 

Dyrektor ZDP w Szydłowcu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 10.00 do 12.00, lub po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu

Realizacja: IDcom.pl